Śledź nas na:Grupa społeczna i przywództwo

Cechy charakteryzujące grupę:

 • przynajmniej trzech członków

 • cele wzmacniające solidarność, czyli więź

 • struktura zwana organizacją (rola, pozycja grupy)

 • identyczność wskazująca na odrębność grupy

 • ośrodki skupienia (wartości, symbole, idee)

 

Czynniki powstawania grup:

 • Styczność – grupy składają się z jednostek, między którymi dochodzi do interakcji. Im bliżej pod względem geograficznym znajdują się dwie osoby, tym większe prawdopodobieństwo ich spotkania, nawiązania rozmowy i wzajemnej socjalizacji. Fizyczna styczność zwiększa prawdopodobieństwo interakcji i wspólnych działań, których rezultatem jest powstanie grupy społecznej.

 • Podobieństwo – tworzenie grup społecznych zależy wyłącznie od fizycznej styczności potencjalnych członków. Ważnym czynnikiem w procesie formowania grupy jest podobieństwo między jednostkami. Ludzie wolą wiązać się z osobami podobnymi do siebie. Czują się swobodniej z kimś, kto dzieli z nimi zainteresowania, przekonania, wartości. Mają skłonność do wiązania się z osobami o podobnej charakterystyce społecznej, takiej jak: rasa, religia, pochodzenie etniczne i klasowe, z osobami w podobnym wieku, o podobnym poziomie inteligencji i o podobnej osobowości.

 

Kryteria podziału grup społecznych:

 • trwałość

 • wielkość

 • cel

 • struktura organizacyjna

 • stopień trudności wejścia

 • stopień sformalizowania

 • ze względu na rodzaje więzi

 

Normy grupowe:

 • Tworzenie norm grupowych – powstają w wyniku interakcji między członkami grupy.

 • Konformizm wobec norm grupowych – dostosowanie zachowań do presji grupowej.Zobacz także