Śledź nas na:Grupa społeczna i przywództwo

Grupa – to dwie lub więcej osób o wspólnej tożsamości, między którymi dochodzi do strukturalnie uporządkowanych interakcji opartych na wspólnym zestawie oczekiwań co do zachowania partnera.


Grupa społeczna:

  • Wszelki zbiór ludzi, pomiędzy którymi zachodzą jakieś znaczące stosunki społeczne.

  • Zbiór ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiających świadomość łączności społecznej w kontaktach wzajemnych oraz członkami grup społecznych.

 

Typy grup społecznych:

 

Pierwotne – są małymi grupami, których członkowie mają bliskie, osobiste i trwałe związki. Stanowią podstawę rozwoju społecznego jednostki. Najlepszym przykładem grupy pierwotnej jest rodzina.

Wtórne – są zazwyczaj większe, a ich trwałość ma charakter okresowy. Powstają w określonym celu, związki między członkami nie są osobiste. Są to zbiorowości dążące do wykonania specyficznego zadania i nie wywierające trwałego wpływu na tworzące je jednostki. Ładunek emocjonalny członków grupy jest ogólnie bardzo nikły.

 

Swoje – stanowią zbiorowość, do której jednostka należy i z którą dzieli poczucie tożsamości i lojalności.

Obce – jednostka do niej nie należy, nie jest wobec niej lojalna. Ludzie zazwyczaj są wrogo nastawieni do grupy obcej.

 

Odniesienia – wykorzystywane są przez jednostki do formułowania opinii oraz porównywania i oceny własnych zachowań. Grupy odniesienia spełniają trzy funkcje:

  • normatywną – określenie właściwych form wychowania

  • porównawcza – zapewnia wzór do naśladowania

  • audytoryjna – polega na ocenie stosowności zachowań jednostki

 Zobacz także