Śledź nas na:Grupa społeczna i przywództwo

Typy grup społecznych:

 

Ze względu na liczebność:

 • małe

 • duże

 

Ze względu na rodzaje więzi społecznych:

 • pierwotne

 • wtórne

 

Ze względu na stopień sformalizowania:

 • formalne (zorganizowane)

 • nieformalne (niezorganizowane)

 

Ze względu na trwałość:

 • krótkotrwałe

 • trwałe

 

Ze względu na stopień trudności wejścia do grupy:

 • inkluzyjne (łatwy stopień wstąpienia)

 • ekskluzywne

 

Ze względu na strukturę:

 • wspólnota

 • zrzeszenie

 Zobacz także