Śledź nas na:Zjawisko terroryzmu - charakterystyka

Akt terrorystyczny - to umyślne działanie osoby lub osób polegające na użyciu przemocy albo groźby jej użycia zmierzające do uzyskania efektu zastraszania, w celu wymuszenia określonego zachowania się organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób.

Terroryzm - pochodzi od słowa łacińskiego ,,terror" co oznacza strach, trwogę lub przerażenie.

Terroryzm wg. Amerykańskiego Departamentu Stanu - to zaplanowana, motywowana politycznie przemoc wobec celów nie uczestniczących w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle mające na celu oddziaływanie na audytorium.

Wg.Laquer - teroryzm to zbiór różnych form stosowania przemocy, umotywowanego politycznie, zwłaszcza przez rewolucyjne lub ekstremistyczne grupy lub pojedyncze osoby.

Czynniki zwiększające ryzyko ataku terrorystycznego w Polsce:

 • obecność wojsk polskich w Iraku, Afganistanie, Czadzie

 • przystąpienie Polski do strefy Schengen - otwarcie granic wewnątrz UE

 • planowana budowa tarczy antyrakietowej na terenie Polski i Czech

 • organizacja wspólnie z Ukrainą mistrzostw Europy w piłce nożnej - Euro 2012

Typologia terroryzmu:

 • terroryzm indywidualny (zamachy przeciwko wyselekcjonowanym osobom)

 • terroryzm skierowany przeciwko środkom transportu (np. samolotom, pociągom, autobusom)

 • wzięcie zakładników

 • zamachy bombowe

 • tzw. terroryzm nuklearny

Przyjmując za kryterium nurty ideowe czy polityczne w ramach których funkcjonują poszczególne organizacje mamy do czynienia z:

 • nurtem rewolucyjnym

 • nurtem anarchistyczno lewackim

 • nurtem racjonalistycznym

 • nurtem narodowo wyzwoleńczym

 • tzw. One issue terrorism (terroryzm o ograniczonym polu konfliktu)

Klasyfikacje terroryzmu:

 • polityczny

 • separatystyczny

 • międzynarodowy

 • kryminalny

 • patologiczny

 • jednej sprawy

W literaturze można spotkać cyberterroryzm, ekoterroryzm, bioterroryzm, a nawet terroryzm konsumencki.

Nowy terroryzm:

 • sieciowy charakter organizacji

 • motywacja religijna, ideologiczna

 • bardzo silny element ideologiczny w skrajnej, fundamentalistycznej postaci, konsekwencją jest zarówno widoczny od połowy lat 90 wzrost śmiertelności wśród ofiar zamachów jak i wzrost liczby zamachów samobójczych

 • skala zamachu, uzyskanie totalnego zaskoczenia spowodowanie gigantycznego szoku w skali globalnej

Skład grupy terrorystycznej:

 • dowództwo

 • grupa wywiadowcza (prowadzenie wszelkiego rozpoznania, zbieranie informacji)

 • grupa wsparcia (broń, dokumenty, kryjówka, alibi, sprzęt itd.)

 • jednostka taktyczna (bezpośredni wykonawcy)

Strategie działalności terrorystycznej

Terroryzm charakteryzuje się podejmowaniem przez małe lub bardzo małe grupy działania, które nie ograniczają się tylko do atakowania określonych wrogów. Uderzają także w przypadkowych ludzi by wytworzyć w społeczeństwie atmosferę strachu i zagrożenia bezpieczeństwa. Ważnym elementem taktyki terroryzmu jest wyzwolenie w ludziach poczucia bezsilności na akty przemocy i niemożności schwytania sprawców. Ważny jest także rozgłos w mediach, gdyż w ten sposób zastrasza się ludzi, przekazuje ideologie i werbuje nowych członków. Bardzo istotnym elementem strategii terrorystycznej jest reakcja władzy na działania terrorystyczne i podejmowanie środków zaradczych, gdyż represje na podejrzanych i eskalacja przemocy skutkuje spadkiem popularności rządu i niezadowoleniem obywateli.

Dobór celów ataków nie jest przypadkowy lecz poprzedzony dokładną analizą wszystkich okoliczności.

Nowe trendy w strategii działania terrorystów:

 • związki terrorystów z zorganizowanymi grupami przestępczymi- narkotyki, broń, nielegalna migracja, pranie pieniędzy, handel kradzionymi pojazdami.

 • terroryści jako mieszkańcy lub obywatele krajów zachodnich

 • prowadzenie równoczesnych ataków w kilku miejscach

 • przeprowadzanie ataków podczas podjętej akcji ratowniczej

 • wykorzystywanie do ataków środków transportu

 • zastępowanie materiałów wybuchowych substancjami płynnymi

Nowe trendy w strategii działania terrorystów:

 • wzrost liczby zamachów samobójczych

 • używanie do przeprowadzania zamachów przedmiotów codziennego użytku

 • internet jako środek łączności do prowadzenia propagandy lub nawoływania do walki z niewiernymi

 • wzrost zagrożenia ze strony islamskich organizacji organizacji terrorystycznych

Przedmiot zamachu terrorystycznego:

Ataki terrorystyczne kierowane są na różne obiekty. Analiza zjawiska pozwala stwierdzić, że najbardziej narażonymi na ataki są:

 • władze rządowe

 • policja i wojsko

 • biznes

 • ludność

Motywy działania terrorystów:

 • wymuszenie podjęcia określonej decyzji

 • wymuszenie zmiany decyzji

 • zastraszenie

 • wymuszenie okupu

 • skomplikowanie sytuacji międzynarodowej

 • prowokacjaZobacz także