Śledź nas na:Cyberprzestępczość

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo mające instrumenty techniczne, które uznaje informacje za dobro niematerialne, często przewyższające dobra materialne.

 

Przestępczość komputerowa:

 • wszelkie bezprawne, nieetyczne zachowanie odnoszące się do procesu przetwarzania o przekazywanie danych,

 • każdy czyn przestępczy, w którym komputer jest albo narzędziem albo przedmiotem przestępstwa,

 • akty przynoszące straty, szkody lub uszkodzenia, do których dokonania wykorzystano systemy przetwarzania danych.

 

Cyberprzestępczość to rodzaj przestępczości gospodarczej.

Informacje a bezpieczeństwo:

Przedmioty ochrony:

 • banki, finanse

 • policja

 • sądownictwo

 • służba zdrowia

 • korupcja

 • administracja

Istotny przedmiot ochrony

 • infrastruktura krytyczna (telekomunikacja, system bankowo finansowy, transport lądowy, zaopatrzenie w energię, gaz, paliwa, woda)

Zagrożenia bezpieczeństwa danych:

 • łatwość kradzieży komputera wraz z danymi

 • programy złośliwe

 • wprowadzone zabezpieczenia

Metody ochrony:

 • organizacyjno-administracyjne

 • techniczne (fizyczne)

 • programowe

 • kryptograficzne

Ip. Spoofing - podszywanie pod cudze IP.

Przestępstwa:

1. Przeciwko bezpieczeństwu danych i systemów

 • nielegalny dostęp do systemów komputerowych

 • nielegalne przechwytywanie transmisji

 • ingerencja w dane

 • ingerencja w system

 • wytwarzanie, sprzedaż, ofiarowanie posiadanie urządzeń Hamerskich.

2. Związane z komputerem

 • fałszerstwa komputerowe

 • oszustwa komputerowe

3. Treściowe

 • pornografia z udziałem nieletnich (wytwarzanie, rozporządzenie, przesyłanie itd.)

4. Przeciwko własności intelektualnej

 • piractwo komputerowe

5. Prawo procesowe

 • przeszukanie systemu

 • zatrzymanie danych na komputerze i nośnikach

 • przeszukanie odległego systemu komputerowego

 • sporządzenie wydruku lub wygenerowanie zapisu poszukiwanej informacji.

 • niezwłoczne zabezpieczenie danych ruchomych, treści przekazu dotyczących abonentaZobacz także