Śledź nas na:Rodzina, styl życia

Rodzina – to społecznie aprobowany, trwały sposób współżycia osobników powiązany więzami małżeństwa, pokrewieństwa


Rodzina (jako grupa społeczna)– jest to struktura powstała z różnych osobistych więzi i bezpośredniej styczności.


Rodzina (jako instytucja społeczna) – system praw, obowiązków i norm, które regulują role członków rodziny oraz funkcje rodziny na rzecz społeczeństwa jako całości.


 

Funkcje społeczne rodziny:

 • materialno – ekonomiczna

 • opiekuńczo – zabezpieczająca

 • prokreacyjna

 • seksualno – rodzinna

 • legalizacyjno – kontrolna

 • socjalizacyjna (uspołeczniająca)

 • klasowa (rodzina przekazuje status społeczny)

 • kulturowa

 • rekreacyjno – towarzyska

 • emocjonalno – ekspresyjna


Rodzinę można zakwalifikować jako grupę:

 • małą

 • pierwotną

 • formalną

 • nieformalną

 • genetyczną

 • przynależności przymusowej

 • celowąStyl życia – codzienne, powtarzające się zachowania, które układają się w pewne wzory specyficzne dla danych osób i grup.


Wyróżniki stylu życia Polaków (XX w):

 • praca

 • rodzina

 • czas wolny

 • uczestnictwo w kulturze


Styl życia jako kategoria kulturowa:

Styl życia jest w bezpośredni sposób związany z kulturą i przez nią kształtowany. Codzienne zachowania jednostki są determinowane wyznawanymi przez nie wartościami i obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań.


Styl życia jako kategoria:

Styl życia wiąże się z przynależnością do określonych grup społecznych, różnicuje się on w zależności od: poziomu i typu wykształcenia, zamożności, rodzaju wykonywanych prac.Zobacz także