Śledź nas na:Zjawisko terroryzmu - charakterystyka

Dżihadysta - ideologia:

 • ideologia dżihadu

 • kieruje ruchem

 • wskazuje sprawy

 • kieruje rekrutacją

 • baza do działań terrorystycznych często skierowanych przeciwko krajowi goszczącemu

Salafizm

 • sunnicka interpretacja islamu

 • dosłowne znaczenie Koranu

 • prawa szariatu

 • światowy kalifat bez państw narodowych

 • cele usprawiedliwiają użycie ostrych środków

 

Samoidentyfikacja:

 • Początki zagłębiania się w ideologię Salafizmu

 • Wiązanie się z ludźmi o podobnych poglądach

 • Podatny na nowe poglądy

 • Przyczyny:ekonomiczne,społeczne,polityczne,osobiste

Indoktrynacja:

 • Wzmacnia radykalne przekonania

 • Przyjmuje ideologię Salafizmu

 • Rozważa podjęcie działań jako bojownik Dżihadu

 • Większy wpływ podobnie usposobionych osób lub grup

Dżihadyzacja:

 • Akceptacja odrębnej osobowości dla dżihadu

 • Święci wojownicy

 • Planowanie

 • Akty terrorystyczne

 

Radykalizacja - miejsca spotkań: meczety, kafeterie, uniwersytety, więzienia, księgarnie.

 Zobacz także