Śledź nas na:Socjologia - Samobójstwo

Samobójstwo – to rezygnacja jednostki z życia. To najtragiczniejszy przejaw dezintegracji społecznej i osobowościowej świadczący o tym, że istnieją mechanizmy integracyjne spajające jednostkę z szerszymi strukturami i samym sobą.


Samobójstwo z socjologicznego punktu widzenia:

 • To świadectwo stosunków panujących w określonym społeczeństwie.

 • Oznacza rozluźnienie struktury społecznej, osłabienie więzi grupowej, dezintegrację.

 • Jest wrogiem społeczeństwa, trzeba zwalczać je i zapobiegać mu.


Rodzaje samobójstw:

 • egoistyczne – zbyt mała integracja jednostki z grupą i społecznością

 • altruistyczne – zbyt silna integracja ze środowiskiem, z celami, interesami i oczekiwaniami grupy np. masowe samobójstwa sekt religijnych

 • anomiczne – zakłócenie ładu społecznego

 • fatalistyczne – samobójstwo człowieka w sytuacji tragicznej, z której nie ma wyjścia


Pośrednie rodzaje samobójstw:

 • wypadki samochodowe (popełnione w stanie upojenia alkoholowego)

 • śmierć jako samobójstwo psychogenne


Przyczyny samobójstw:

 • choroby psychiczne

 • samotność

 • rozpad rodziny

 • presja z zewnątrz

 • śmierć bliskiej osoby

 • nie radzenie sobie w nauce, pracy

 • poczucie braku własnej wartości


Metody badań nad samobójstwem:

 1. statystyczno – socjologiczna analiza zasięgu struktury i trendów rozwojowych

 2. uchwycenie indywidualnych przyczyn zamachów samobójczych, która polega na badaniach osobowości niedoszłych samobójców


Stopień zagrożenia dla życia wg Stengela:

 • zachowanie samobójcze bezwzględnie niebezpieczne

 • zachowanie samobójcze względnie niebezpieczne

 • zachowanie samobójcze względnie nieszkodliwe

 • zachowanie samobójcze zupełnie nieszkodliwe


Stopnie zamiarów samobójczych:

 • zamiary poważne

 • zamiary średnio poważne

 • zamiary łagodne


Przyczyny samobójstw dzieci i młodzieży:

 • nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny

 • złe oddziaływanie środowiska szkolnego

 • nadmierny rygoryzm rodziców

 • zatargi z nauczycielami

 • słaba psychika

 • obsesyjne myślenie o śmierci

 • mała odporność na stres

 • strach przed złymi ocenami

 • nadużycie alkoholu

 • niepowodzenia w miłości


Instrumentalne motywy samobójcze:

 • osiągnięcia określonego celu (wymuszanie na rodzicach oczekiwanego postępowania, a zwłaszcza zmniejszenia rygoryzmu)

 • presja ze strony kolegów

 • wołanie o pomoc i litość


Próby przeciwdziałania samobójstwom:

 • programy TV

 • uświadomienie dzieciom jak rozpoznać oznaki samobójstwa i jak na nie reagować

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży informacji o placówkach zajmujących się tym zjawiskiemZobacz także