Śledź nas na:Opieka, kuratela, obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny

Istota funkcje obowiązku alimentacyjnego

Zapewnienie środków utrzymania, a w miarę potrzeby wychowania.

 • obowiązek alimentacyjny wynika z ustawy

 • obowiązek ten ma charakter osobisty

Źródła i podmioty obowiązku alimentacyjnego:

 • małżeństwo

 • pokrewieństwo(krewni w linii prostej i rodzeństwo

 • przysposobienie

 • powinowactwo(ojczym, macocha, pasierbowie)

 • mężczyzna którego ojcostwo zostało uprawdopodobnione

Treść i postacie obowiązku alimentacyjnego

 • dostarczanie środków utrzymania

 • dostarczanie środków wychowania

 • dostarczanie środków pieniężnych

 • dostarczanie środków w naturze

 • świadczenia rzeczowe w innej postaci (np. leki)

 • osobista piecza nad osobą

 • zapewnienie potrzeb mieszkaniowych

 • osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego:

 • obowiązek rodziców wobec nieusamodzielnionych dzieci 133 par. 1

 • niemożność samodzielnego utrzymania się przy jednoczesnym braku dochodów z własnego majątku

Art60 par. 2

Zakres obowiązku alimentacyjnego:

 1. zakres przedmiotowy (art. 135 par 1)

 • usprawiedliwione potrzeby małoletniego

 • zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego


 Zobacz także